Live Uitslagen!

banner-uitslagen

Wedstrijdreglement

1. De wedstrijd wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. Iedere atleet wordt geacht te weten dat hij/zij meedoet op eigen risico en dat hij/zij bij ongeval of anderzijds de organisatie vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.

2. Bij het afhalen van het startnummer worden de NTB-pasjes gecontroleerd. Zorg ervoor dat een pasfoto op je Athletenlicentie zit, anders is je pasje niet geldig! Zie ROW Art. 14.4.a.

3. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.

4. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven(weersgesteldheid, onvoorziene parcourssituatie, etc) behoudt de organisatie zich het recht om de wedstrijd te wijzigen of in te korten. Zie NTB ROW ART. 12.3 en 12.4a

5. In alle niet voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding

6. Zie voor volledig regelement de website van de NTB, NTB reglementen.

 

Wijziging voor 2019 m.b.t. de straxbox
Het is vanaf dit jaar toegestaan te eten/drinken in de strafbox, mits zelf meegenomen op de fiets.


Stayer Strafbox op het fietsparcours

Met de introductie van het ITU-wedstrijdreglement 2017 gaat nu ook in alle Nederlandse wedstrijden gewerkt worden met de strafbox bij het fietsen. Dit omdat de ‘stop&go’ namelijk uit het reglement is gehaald.

Een aantal jaren geleden introduceerde de ITU de strafbox waar atleten die betrapt waren op stayeren een tijdstraf moesten uitzitten. In Nederland hebben we dit toen praktisch uitgewerkt door het gehele fietsparcours als een strafbox te bestempelen, waarbij de officials op constateren van een stayerovertreding een atleet direct met een stop&go aan de kant konden zetten en daarmee een tijdstraf op te leggen. Dit kan nu niet meer. Met ingang van 2017 zullen we ook in Nederland overal met de strafbox moeten gaan werken.

Wat houdt dit in de praktijk in? Als je betrapt wordt op stayeren, dan wordt een blauwe kaart getoond. Je moet je dan in de eerstvolgende strafbox die je langs het fietsparcours tegenkomt melden om een tijdstraf uit te zitten. Vergeet je je te melden in de strafbox? Dan ben je verder van huis, want dan wordt de niet-uitgezeten tijdstraf direct omgezet in een diskwalificatie.
Bij binnenkomst in de strafbox moet je van je fiets afstappen en melden hoeveel kaarten je hebt gekregen, en van welke kleur deze waren. Een tijdstraf voor stayeren (blauwe kaart) is namelijk langer dan een tijdstraf voor bijvoorbeeld blokkeren (gele kaart).
De tijdstraffen voor stayeren bedragen 1 minuut op een Achtste / Sprint, 2 minuten op een Kwart / OD en 5 minuten op langere wedstrijden. De tijdstraffen voor andere overtredingen zoals blokkeren bedragen 10 seconden op ene Achtste/Sprint, 15 seconden op een Kwart/OD en 1 minuut bij langere wedstrijden.

Tijdens het uitzitten van de tijdstraf mag je niets doen. Niet aan je fiets of uitrusting zitten, en dat betekent ook: niet eten of drinken, of bv. ook de tijd gebruiken om een sanitaire stop te doen. Doe je dat toch, dan stopt de official de telling en gaat hij pas verder wanneer je weer niets doet. Alle uitgedeelde gele en blauwe kaarten worden door officials geregistreerd. Deze registratie wordt na de wedstrijd gelegd naast de registratie van de uitgezeten tijdstraffen. Zit je een opgelegde tijdstraf niet (of niet geheel) uit, dan word je uit de uitslag geschrapt. Daarnaast volgt diskwalificatie ook als je twee of meer blauwe kaarten binnen één wedstrijd hebt getoond gekregen (drie bij wedstrijden boven de OD).

Wees dus alert en vergeet niet een blauwe kaart uit te zitten in de strafbox, want de gevolgen zijn meteen fors en achteraf ook niet meer terug te draaien. Maar, voorkomen is altijd beter dan genezen: het is beter om te voorkomen dat je tegen een stayerpenalty aanloopt.